В Миколаєві запропонували дієві механізми та інструменти взаємодії в форматі “влада-громада”

Проєктом «Найкращі практики місцевого самоврядування», що впроваджується місцевими Коаліціями за підтримки експертів Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ, підготовлено проєкт Дорожньої карти реформ за напрямом «Розвиток місцевої демократії».

Під час онлайн-засідання проведено презентацію Дорожньої карти реформ, направлених на посилення спроможності членів місцевих громад до якісної взаємодії «влада – громада» при вирішенні питань місцевого значення з урахуванням інтересів широкої громадськості та реалізації громадянських прав на громадську участь.

Валерій Вєтров зазначив, що: «життя залежить від ефективного управління та регулювання. Основні проблеми, з якими ми зустрічаємося – це неефективність управління та регулювання різних галузей; прийняття рішень, які не враховують баланс інтересів різних груп населення; формальне виконання законодавства, ухваленого на центральному рівні, перш за все, яке направлене на проведення реформ; це зловживання та корупція при виконанні владних повноважень. Всі ці фактори повторюються не залежно від того, як змінюються і що обіцяють політики на центральному рівні. Якщо ми говоримо про інструменти місцевої демократії, то перш за все ми повинні говорити про статтю 38 Конституції України, яка гарантує право громадянам брати участь в управлінні державними справами. Та інші нормативно-правові акти, які надають можливість громадянам брати участь в процесі ухвалення рішень. Проте є фактори, які знижують ефективність цих інструментів, а саме: небажання представників органів влади комунікувати із представниками громадянських інститутів; відсутність знань та навичок у представників громадських інститутів в системній роботі щодо ухвалення рішень. Важливо знайти баланс в ухваленні рішень».

Артем Ващиленко зазначив, що розуміння про якість і можливості участі громадян у процесі ухвалення рішень ОМС залежать не лише від громадської активності, але і від того, які інструменти є в їхньому розпорядженні.

Михайло Золотухін акцентував на тому, що механізми місцевої демократії можуть захистити інтереси та права громадян і без налагодження якісної взаємодії «влада – громада» складно долати виклики неефективних витрат коштів платників податків на заходи, доцільність, перспективність яких є загрозою успішності реформ місцевого самоврядуванні і децентралізації. 

Також він зазначив, що досвід учасників коаліції МРПР, #ГромадськаПрефектура є доказом того, що передбачені законодавством форми місцевої демократії можуть залучити жителів у взаємодію з органами МС для вирішення згаданих питань місцевого й обласного значення.

Тетяна Золотухіна підготувала й озвучила ґрунтовну доповідь, щодо питань розвитку місцевої демократії, де окреслила основні цілі та очікувані результати, а саме:

  • Впровадження та інституалізація дієвих механізмів взаємодії влади та громадськості. Результат: В систему управління громади інтегровано учасницькі підходи, що забезпечує громадську участь у процесі ухвалення рішень органами місцевого самоврядування, посилено взаємодію громадськості з органами місцевого самоврядування, зменшено віддаленість громадськості від політичних та суспільних процесів.
  • Посилення громадянських компетенцій та здатності громадськості брати участь у суспільному житті та використовувати можливості впливу на процеси ухвалення рішень на місцевому рівні. Результат: підвищено громадянську свідомість, проінформовано про дієві механізми взаємодії влади та громадянського суспільства, посилено громадянські компетенції щодо участі у процесі ухвалення рішень на місцевому рівні.
  • Впровадження е-врядування та е-демократії на місцевому рівні. Результат: впровадження е-врядування на місцевому рівні, забезпечення доступності, відкритості, прозорості та посилення інтегрованості громадськості в процес ухвалення рішень на місцевому рівні.

Також було акцентовано увагу на тому, що в Миколаєві доведено дієвість синергії громадських слухань, громадського дорадчого органу – Експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Місцевими посадовцями і депутатами виконані рекомендації громадського аудиту згідно Резолюції громадських слухань від 26.0.2019 р; Рішення ЕГР від 31 січня 2019 р. (Докладніше у передачі «Добрий вечір» з експерткою Фонду Тетяною Золотухіною на ТК «НИС-ТВ»).

Анна Кошуба зазначила, що тематикою досліджень в проєкту Громадські Префектури є аналіз доцільності затвердження асигнування та шляхи формування управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів при реалізації місцевої політики енергозбереження міста Миколаїв в період 2017-2019 рр. Основна місія: підвищення ефективності використання бюджетних коштів в місті Миколаїв. Результати є і всі охочі можуть з ними ознайомитися.

Михайло Золотухін додав, що повнота використання механізмів участі дозволяє забезпечити якість ухвалення управлінських рішень, ефективну участь у вирішенні проблем місцевого значення.

Підсумовуючи результати засідання круглого столу, Артем Ващиленко зазначив, що якщо належним чином використовувати інструменти місцевої демократії, бути підготовленим фахово, як громадянин/ка, та слідкувати за тим, що відбувається в громаді, як працюють посадовці, то збільшиться рівень залучення громадян до всіх процесів життєдіяльності Миколаєва.

Цей захід був організований Миколаївською регіональною платформою реформ разом із Коаліцією Реанімаційний Пакет Реформ у рамках програми «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.